Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji.

Postopek vpisa v sistem subvencionirane študentske prehrane je sledeč: Najprej preko spletne strani opraviš spletno prijavo vpišeš vse potrebne podatke, prebereš splošne pogoje ter vse skupaj potrdiš s klikom na »Nadaljuj«.
Zapišeš si številko prijavnice, ki se izpiše v zgornjem delu vpisnega obrazca in se z njo v roku 90 dni od izpolnitve prijavnice na spletu, OSEBNO zglasiš na najbližji točki SŠP. S seboj prineseš osebni dokument s fotografijo, dokazilo o statusu študenta za tekoče študijsko leto (indeks ali originalno potrdilo o vpisu) in telefon. Registracijo v sistem subvencionirane študentske prehrane lahko uredi samo referent na točki SŠP in ni možna preko interneta ali pošte.
Z referentom na točki SŠP bosta nato preverila točnost vpisanih podatkov. Izbral boš tudi sredstvo, s katerim se boš identificiral pri koriščenju subvencionirane študentske prehrane, to je telefon (telefonska številka – brezplačno ali uporaba aplikacije) ali sim kartica (brezkontaktna čip kartica – doplačilo 15 evrov). Referent ti natisne aktivacijsko kodo za dostop do internetnega pregleda pretekle porabe in trenutnega stanja neporabljenih subvencij preko spletne strani.

Za podaljšanje upravičenost do subvencij za študentsko prehrano, se moraš osebno zglasiti na katerikoli točki SŠP, prineseš originalno potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto in osebni dokument s fotografijo.

Ko se vpišeš v sistem subvencionirane študentske prehrane na eni od točk SŠP, ti referent natisne aktivacijsko kodo za dostop do internetnega pregleda pretekle porabe in trenutnega stanja prostih subvencij preko spletne strani. Na strani najdeš gumb “Prijava“ in “Ste že aktivirali račun?”. Po kliku na to rubriko vpišeš naslov svoje elektronske pošte, ki si ga vpisal na prijavnico, aktivacijsko kodo in v spodnji okvirček prepišeš verifikacijsko kodo. Če pravilno vpišeš podatke, se bo račun aktiviral. Nato določiš geslo, s katerim se nato lahko prijavljaš v sistem in preverjaš svoje stanje subvencij. V primeru izgube aktivacijske kode, se moraš osebno zglasiti na eni od točk SŠP (s seboj moraš imeti osebni dokument s fotografijo), kjer ti bodo posredovali novo aktivacijsko kodo, da boš lahko aktiviral račun na spletni strani.

Za pridobitev brezkontaktne čip kartice se čaka največ 5 delovnih dni, kar pomeni, da se moraš v roku 5 dni (najbolje peti dan) od vpisa v sistem subvencionirane študentske prehrane, osebno zglasiti na točki SŠP, kjer boš prevzel čip kartico. Brezkontaktno čip kartico za identifikacijo prevzameš osebno na tisti točki SŠP, kjer si se registriral v sistem oziroma po dogovoru. Ko kartico prevzameš, lahko koristiš subvencionirano študentsko prehrano, ki ti kot študentu pripada.

Na dan lahko koristiš dve subvenciji, med koriščenjem ene in druge pa morajo preteči vsaj 4 ure.

V sistemu subvencionirane študentske prehrane gostinec preveri tvojo istovetnost z OSEBNIM DOKUMENTOM s fotografijo ali ŠTUDENTSKO IZKAZNICO s fotografijo oziroma INDEKSOM.

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetjske dejavnost oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študent tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznost v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji.

Med vikendi lahko koristiš subvencijo samo priti stih ponudnikih subvencionirane prehrane, ki jo ponujajo tudi med vikendi. Kateri so to, lahko preveriš na Imenik lokalov.

Subvencijo lahko koristš pri katerem-koli ponudniku subvencionirane študentske prehrane po vsej Sloveniji, ne glede na kraj študija. Seznam lokalov se nahaja pod zavihkom Imenik lokalov.

Študent, ki je starš, je mesečno upravičen do dodatnih 10 subvencioniranih obrokov. Ta pravica se šteje za vsakega otroka, uveljavlja pa jo lahko samo eden od staršev. Zadeve o posebnem statusu se uredi na eni od točk SŠP, kamor je potrebno prines ustrezna dokazila.

Študenti s posebnimi potrebami zaradi težje funkcionalne prizadetosti, so tudi upravičeni do 10 dodatnih subvencioniranih obrokov. Zadeve je potrebno urediti z ustreznimi dokazili.

Vsakemu študentu pri subvencionirani prehrani pripada vsaj 2 dl pitne vode.

Ob plačilu subvencionirane prehrane ter identifikacijo s klicem na številko 1808 NE plačaš nobene provizije mobilnemu operaterju ali družbi, ki je vzpostavila sistem subvencionirane prehrane.

Študent, ki ima slovensko državljanstvo in študira v tujini, v Sloveniji ne more koristiti subvencionirane prehrane, saj v Sloveniji nima statusa študenta. Pravico do subvencionirane študentske prehrane lahko koristi v tujini, kjer opravlja študij. Medtem ko tuj študent, ki opravlja študij v Sloveniji, lahko koristi subvencionirano prehrano, saj ima v času svojega študija pri nas status študenta.

Vsakemu študentu pri subvencionirani prehrani pripada glavna jed in vsaj dva hoda (obvezno solata in izbira med sadjem ali juho). Ob obroku študentu pripada še 2dl vode.

Na dan lahko študent koristi 2 subvenciji, med njima pa morajo preteči vsaj štiri ure. Koriščenje subvencij je možno od 8. do 21. ure vse dni v letu, razen poleti od vključno 15. julija do vključno 15. avgusta, ko subvencij za študentsko prehrano ni možno unovčiti.

Za identifikacijo pri koriščenju subvencionirane študentske prehrane lahko študent uporablja samo en medij – telefon ali brezkontaktno čip kartico.

Če uporabljaš telefon, je subvencijo mogoče koristiti na dva načina:

- klic na brezplačno številko 1808

- uporaba aplikacije (potrebna je prijava z uporabniškim imenom in geslom)

- osebna izkaznica,
- potna listina,
- obmejna prepustnica,
- vozniško dovoljenje,
- orožni list,
- potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna.

Status »Stornacija zaradi komunikacijskih težav« pomeni, da transakcija pri koriščenju subvencionirane prehrane ni bila uspešno izvedena, tako da tvoja subvencija v tem primeru NI bila porabljena in jo lahko še vedno koristiš.

V primeru izgube aktivacijske kode, se moraš osebno zglasit na eni od točk SŠP (s seboj moraš imet osebni dokument s fotografijo), kjer ti bodo posredovali tvojo aktivacijsko kodo, da si boš lahko aktviral račun na spletni strani ali pišeš na prehrana@studentska-org.si.

V primeru izgube ali pozabljenega gesla, urediš nastalo situacijo s klikom na “Prijava in Si pozabil geslo.

V primeru izgube brezkontaktne čip kartice, se moraš osebno zglasiti na eni od točk SŠP (s seboj moraš imeti osebni dokument s fotografijo), kjer ti v sistemu deaktivirajo prejšnjo kartico in ti naročijo novo. Ker je nanjo potrebno čakati tudi do 5 dni, v tem času žal ne moreš koristiti subvencionirane študentske prehrane. Novo brezkontaktno čip kartico nato osebno prevzameš na točki SŠP, kjer si naročil novo kartico oziroma po dogovoru. Ko ti kartico prevzameš, lahko naprej normalno koristiš subvencionirano študentsko prehrano, ki ti kot študentu pripada.

Če izgubiš številko prijavnice, ki si jo izpolnil na spletni strani, moraš opraviti nov elektronski vpis (dokler se na točki SŠP ne registriraš v sistem subvencionirane študentske prehrane, je številka prijavnice brezpomenska). Z novo številko prijavnice se nato osebno zglasiš na eni od točk SŠP, kamor prineseš tudi potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto, osebni dokument s fotografijo in telefon.

Ob spremembi osebnih podatkov (ime, priimek …) se moraš OSEBNO zglasit na eni od točk SŠP, kjer v sistem vnesejo nove osebne podatke. S seboj moraš imet dokazilo o spremembi osebnih podatkov.

V primeru, da zamenjaš svoj elektronski naslov, s katerim si se vpisal v sistem subvencionirane študentske prehrane, se moraš osebno z osebnim dokumentom s fotografijo zglasiti na eni od točk SŠP, kjer ti uredijo podatke in v sistem vnesejo tvoj nov elektronski naslov.

Če bi želel telefon kot identifikacijsko sredstvo zamenjati z brezkontaktno čip kartico, se telefon izklopi takoj, ko študent naroči brezkontaktno čip kartico. Ker je nanjo potrebno čakati tudi do 5 dni, v tem času ne moreš koristiti subvencionirane študentske prehrane. Brezkontaktna čip kartica pa je aktivna takoj ob izdaji.
Če pa zamenjaš brezkontaktno čip kartico za identifikacijo s telefonom, ti na točki SŠP deaktivirajo kartico in aktivirajo telefonsko številko, tako da lahko takoj koristiš subvencionirano študentsko prehrano.

Če obdržiš isto telefonsko številko, s katero se na točki SŠP registriraš v sistem subvencionirane študentske prehrane, zamenjava operaterja (oziroma SIM kartice) ne vpliva na identifikacijo pri koriščenju subvencije in ni potrebno spreminjati ničesar, saj je koriščenje subvencij vezano na telefonsko številko. Če pa z menjavo operaterja zamenjaš tudi obstoječo telefonsko številko, se moraš ponovno zglasiti na eni od točk SŠP, kjer v sistemu subvencionirane študentske prehrane registrirajo novo telefonsko številko.

Če zamenjaš svojo telefonsko številko (sistem je vezan na SIM kartico), s katero si se registriral v sistem subvencionirane študentske prehrane, se moraš ponovno osebno zglasiti na eni od točk SŠP, kjer te v sistemu registrirajo z novo telefonsko številko (s katero se lahko nato še naprej identificiraš pri koriščenju subvencije). Če pa zamenjaš samo telefon, to ne vpliva na tvojo identifikacijo in lahko še naprej normalno koristiš subvencijo, ki ti kot študentu pripada.

Če je pri vpisu v sistem subvencionirane študentske prehrane na spletni strani prišlo do zapisa napačnih podatkov, se moraš osebno zglasiti na eni od točk SŠP, kjer ti popravijo napačne podatke. S seboj moraš prinesti potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto, osebni dokument s fotografijo in telefon oz. brezkontaktno čip kartico.

Subvencionirana študentska prehrana se lahko nudi le med 8.00 in 21.00 uro. Upravičenci nimajo pravice do subvencioniranega obroka od 15. julija do vključno 15. avgusta. Torej, v tem času sistem subvencionirane študentske prehrane ne deluje in posledično ni mogoče koristiti subvencionirane študentske prehrane. Od vključno 16. avgusta je mogoče koristiti neporabljene subvencije za junij, julij in avgust.

Med 15. julijem in 15. avgustom sistem NE bo deloval, tako da takrat ne bo mogoče koristiti subvencij. To tudi pomeni, da bo za julij in avgust podeljenih manj subvencij, in sicer toliko, ko je delovnih dni med 1. in 14. julijem ter 16. in 31. avgustom. Vse neporobljene subvencije za junij, julij in avgust bodo študenti lahko koristili od vključno 16. avgusta.

V skladu z Zakonom o subvencioniranju študentske prehrane smo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport izmenjali podatke o upravičencih. Iz podatkov izhaja, da niste upravičenec do subvencionirane študentke prehrane.

 

Najverjetnejši razlog za blokado je, da:

1. Imate v sistemu subvencionirane študentske prehrane zaveden napačen EMŠO

2. Niste vpisani na akreditiran študijski program. To lahko preverite na:

- Evidenca visokošolskih zavodov in študijskih programov 

- Evidenca višjih strokovnih šol in programov

3. Niste upravičeni v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (ZVis)

V skladu z Zakonom o subvencioniranju študentske prehrane smo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije izmenjali podatke o upravičencih. Iz podatkov izhaja, da niste upravičenec do subvencionirane študentke prehrane.

Definicija upravičencev:

"Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji." 

Če menite, da ste kljub opozorilu upravičenec, se zglasite na najbljižji točki SŠP ali pišite na mail: prehrana@studentska-org.si.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na zgornje kontakte ali pošljite elektronsko sporočilo na   prehrana@studentska-org.si

Za vprašanja v povezavi z oglaševanjem pošljite sporočilo na   oglasevanje.prehrana@studentska-org.si

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in statističnih meritev, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih