Politika zasebnosti in pravna obvestila

 

Varstvo osebnih podatkov

Zagotavljamo, da bomo vse vaše podatke, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o subvencioniranju študentske prehrane (ZUPŠ, UL RS, št. 61/17), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UL RS, št. 94/07 in GDPR) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (UL RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17).

Katere podatke zbiramo

 

Na podlagi 8a. člena Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZUPŠ, UL RS, št. 61/17) kot izvajalec zaradi izvajanja subvencionirane študentske prehrane upravlja evidenco upravičencev do subvencionirane študentske prehrane, v kateri se obdelujejo naslednji osebni podatki:

- osebno ime upravičenca,

- EMŠO,

- številka mobilnega telefona, kadar študent uveljavlja subvencionirano študentsko prehrano z uporabo mobilnega telefona,

- naslov elektronske pošte ali številka mobilnega telefona za obveščanje o upravičenosti in delovanju sistema subvencionirane študentske prehrane na podlagi privolitve upravičenca do subvencionirane študentske prehrane,

- obdobje pravice do subvencionirane študentske prehrane,

- število subvencioniranih obrokov prehrane, do katerih je študent mesečno upravičen in

- število subvencioniranih obrokov prehrane, ki so bili izkoriščeni pri posameznem ponudniku v posameznem mesecu.

 

S kakšnim namenom zbiramo osebne podatke

 

Name zbiranja osebnih podatkov ugotavljanje upravičenosti do subvencionirane študentske prehrane in obveščanje o upravičenosti in delovanju sistema subvencionirane študentske prehrane.

 

 

Rok hrambe osebnih podatkov

 

Osebno ime upravičenca, EMŠO, številka mobilnega telefona, kadar študent uveljavlja subvencionirano študentsko prehrano z uporabo mobilnega telefona, obdobje pravice do subvencionirane študentske prehrane, število subvencioniranih obrokov prehrane, do katerih je študent mesečno upravičen in število subvencioniranih obrokov prehrane, ki so bili izkoriščeni pri posameznem ponudniku v posameznem mesecu, se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave bomo vaše osebne podatke izbrisali, blokirali, uničili ali anonimizirali. Naslov elektronske pošte ali številka mobilnega telefona za obveščanje o upravičenosti in delovanju sistema subvencionirane študentske prehrane na podlagi privolitve upravičenca do subvencionirane študentske prehrane se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani oziroma do zahteve po brisanju teh podatkov.

 

Kako varujemo osebne podatke

 

Vaših podatkov ne bomo pod nobenim pogojem uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon za potrebe nacionalne varnosti, obrambe, javne varnosti, preprečevanja, razkrivanja, odkrivanja in preganjanja kaznivih dejanj ali kršitve etičnih norm.

Posredovane podatke bomo v skladu z Zakonom o subvencioniranju študentske prehrane (ZUPŠ, UL RS, št. 61/17), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UL RS, št. 94/07 in GDPR) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (UL RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) uporabili izključno za potrebe ugotavljanja upravičenosti do subvencionirane študentske prehrane in obveščanja o delovanju sistema subvencionirane študentske prehrane.

 

Kontakt

 

Študentska organizacija Slovenije

Dunajska cesta 51

1000 Ljubljana

Telefon: 01 28 06 800

Mail: info@studentska-org.si

Davčna številka: 62792601

Matična številka: 1411004

Zastopnik organizacije: Rok Petrič, generalni sekretar

 

Kontakt za uporabnike glede obdelave osebnih podatkov:

Mail: prehrana@studentska-org.si